Numerologija

Numerologija je nauka o brojevima u okultnom smislu, i načinu na koji se oni manifestuju kroz osobine i talente, koji su deo kosmičkog plana. Svaki broj ima numeričku vrednost koja odgovara određenoj kosmičkoj vibraciji.

Zbir brojeva iz datuma rođenja i zbir numeričkih vrednosti slova iz imena i daju određenu, specifičnu vibraciju. Ovi brojevi nam mnogo otkrivaju o karakteru, životnoj svrsi, motivima i talentima određene osobe.

Eksperti za numerologiju mogu lako odrediti koje je vreme najbolje za važne poteze u životu. Numerologija se koristi da bi se odredilo kada investirati nešto, kada stupiti u brak, kada krenuti na put, kada promeniti posao i kada se preseliti.

Ovi tekstovi vas neće preko noći učiniti ekspertom koji može da da odgovor na sva ova pitanja, ali možete naučiti osnove numerologije.

numerologija

Numerologija se trudi da ukaže ljudima na njihove dobre i loše strane i da ih posavetuje kad je reč o izbegavanju loših navika koje im stvaraju životne probleme.

Izvodi ih iz mraka, koji je posledica nepoznavanja uticaja planeta na njihov život. Uči ih kako da postupaju s tim uticajima pomoću boja i kristala.

>>> Izračunajte svoj broj imena

Daje im i savete o njihovom ukupnom duševnom i fizičkom zdravlju, vrstama bolesti kojima su podložni i ukazuje na načine kako da ih izbegnu.

Kako numerologija funkcioniše?

Prvo pitanje koje se često postavlja je zašto numerologija funkcioniše, a drugo kako ona funkcioniše. Međutim, da se odgovor na ova pitanja može sažeti u par rečenica, numerologija ne bi bila okultna veština.

Da li je reč o Božijoj sili? Imaju li brojevi vibracije? Ko zna? Naprosto budite objektivni i dajte numerologiji šansu.

Pre nego što pređemo na stvar…

Numerologija je od svih okultnih veština možda najjednostavnija za razumevanje i upotrebu. Sve što vam je potrebno jeste datum rođenja i ime i prezime neke osobe kako biste otkrili sve tajne koje kriju brojave.

U numerologiji se koristi jedanaest brojeva: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 i 22. Veći brojevi koji se dobijaju sabiranjem cifara iz datuma rođenja ili imena i prezimena se svode na jednocifren broj ili na “master” brojeve 11 i 22.  Svaki od ovih brojeva govori o određenim karakteristikama.

Master brojevi su jedini izuzetak od svođenja broja na jednu cifru. Smatra se da su oni “intenzivnije” verzije jedne cifre na koju bi se sveli (dvojke i četvorke). Ovi brojevi govore o potencijalu za velikim znanjem i/ili postignućima u lošim i stresnim uslovima. Kod većine ljudi, ovi brojevi se manifestuju na mnogo praktičnijem i opipljivijem nivou, tako da u suštini postaju isto što i jedna cifra.

Prva konsideracija u numerologiji je datum rođenja. Taj datum (dan, mesec i godina rođenja) se koristi da se izračuna ono što senaziva brojem životnog puta i još nekoliko drugih datuma u numerološkom tumačenju.

Takođe, i lično ime i prezime se pretvara u broj. Brojevi i slova su, kao što ćemo već videti, ista stvar.

Ovde pročitajte>>> Numerologija imena i prezimena kompletan vodič za početnike

Smisao numerologije treba tražiti u osiguravanju opštih podataka o ljudskim bićima, koja, iako su slična po fizičkom izgledu, različito sagledavaju svet. Njihovo slozeno ponašanje može se videti u svetlu njihovih astroloških konfiguracija (položaju zvezda) i odnosa među njihovim duhovnim brojevima, sudbinskim brojevima i brojevima imena.numerologija

Postoji devet jednocifrenih posebnih brojeva. Odnos brojeva prema planetama predstavlja objašnjenje numerologije.

Svaki broj nosi sa sobom pozitivne i negativne osobine, pa samim tim ima i pozitivan i negativan potencijal.

U hinduističkom sistemu, ovaj odnos je isti kao i na Zapadu, uz sledeća dva izuzetka: broj 4 u hinduističkom sistemu odgovara Rahuu (severnoj poluplancti Meseca), dok se na zapadu taj broj odnosi na Sunce i Uran. Uz to, broj 7 u hinduističkom sistemu odgovara Ketuu (južna poluplaneta Meseca), dok se na Zapadu on odnosi na Mesec i Neptun. Narav ili ponašanje određenog broja proizlazi iz vladavine njegove planete.

Na svaku osobu utiču tri broja: duhovni broj, broj imena i sudbinski broj. Uticaj ova tri broja je različit od uticaja devet planeta u astrološkim kućama. Uticaj samog Sunca, na primer, menja se zavisno od kuće i zodijačkog znaka u kojem je ono smešteno na natalnoj karti. Sa promenom znaka Sunca, dolazi do promena u čovekovom ponašanju. U numerologiji, svi ljudi s duhovnim brojem 1 imaju neke osobine tog broja (1), bez obzira na mesec u kojem su rođeni. Razlika u mesecu, znak Meseca, znak Sunca i ascedenta samo menja njihov stav.

Svi ljudi broja jedan imaju iste dobre dane, datume i godine; imaju i iste boje i kristale.

Za razliku od toga, u astrologiji se snaga planete, pa tako i njen broj vladavine, menja zavisno od toga u kojoj je kući.

Na primer, egzaltirano Sunce smešteno u Biku, koje je smešteno u osmoj ili dvanaestoj kući gubi plodnost jer je smešteno u neprijateljskoj kući. Isto Sunce u Biku postaje moćno kada je smešteno u desetoj kući.

Slično tome, egzaltirani Saturn nije dobar u prvoj, četvrtoj, sedmoj ili desetoj kući, a vrlo je dobar u trećoj, šestoj, devetoj ili jedanestoj, i tako dalje. Astrologija je preciznija od numerologije.

Ovi specifični detalji pomažu astrologu u shvatanju položaja pojedinog čoveka.

Numerologija je opštije područje izučavanja i obuhvata samo aspekt ponasanja ljudske ličnosti. Razvila je sopstveni izraz koji se bavi širokim osobinama lićnosti. No, lakse je naučiti numerologiju nego astrologiju. Ona lako pokreće um bez ulaženja u pomnu obradu detaija poput proučavanja kretanja planeta. Nurnerologija je veština za svakoga.

Izračunaj svoj broj i pogledaj osobine i sudbinu

>> Duhovni broj

>> Broj sudbine

>> Broj imena

Pitagora, otac moderne numerologije

Pitagora je grčki matematičar koji je živeo od 569. do 470. godine pre nove ere i smatra se ocem onoga što danas nazivamo numerologijom. Pravi koreni numerologije sežu još iz doba pre Pitagore, i smatra se da su stari koliko i hebrejska Kabala. U dvadesetom veku se ova disciplina ponovo pojavila i postala popularna zavaljujući knjigama L. D. Balijea, koje su izašle u periodu 1911-1917 godine, a tokom tridesetih godina je ovu temu popularisala i Florens Kembel, tako da je u narednih nekoliko decenija izašlo mnogo knjiga na temu numerologije. Ako posmatramo prethodnih 90 godina, ova disciplina je veoma brzo napredovala. Međutim, sva ta saznanja su i ranije bila poznata, samo što su bila prilično dobro skrivena.

Saznaj  Šta znači tvoj sudbinski broj