Broj imena 5

Numerologija broj 5 – pozitivne osobine

Napredak, nove i vizionarske ideje, brzo razmišljanje, svestrani, prilagodljivi na promene, orijentisani na akciju, hrabri, znatiželjni, konstruktivno iskorišćavaju slobodu.

Numerologija broj 5 – negativne osobine

Nikad nemaju mira, često nezadovoljni, prgavi, svadljivi, nagli, brzopleti, nestrpljivi, imaju mnogo ideja koje nemaju nikakvu primenu.

5 kao broj imena

5 je dobar i kao broj imena. Čini svoje pripadnike progresivnim, veselim i životnim; daje im popularnost i pozitivne vibracije. Taj broj imena posebno je koristan kad je i sudbinski broj 5; tada svojim pripadnicima donosi veliki materijalni uspeh i slavu.

Njihovo ime pamti se čak i posle smrti.5 kao broj imena nije dobra za ljude s duhovnim ili sudbinskim brojevima 2 ili 7, niti za one sa sudbinskim brojem 4. Dvojka postaje nestabilnija s brojem imena 5. Sedmica dođe na zao glas.

Napokon, četvorka se suočava sa sve više i više poteškoća, jer je 5 broj komunikacije, a četvorka ne voli da komunicira. Broj imena 5 vrlo je povoljan za pisce, pesnike, poslovne ljude, bankare, sportiste, izdavače, novinare, lekare, glumce, političare i one koji rade u komunikacijama.

Razdoblja slabosti

Broj 5 često oseća slabost i tugu, jer je njihova vladajuća planeta, Merkur, često retrogradna. Mogu da osećaju slabost i nedostatak interesovanja; mučninu, nedostatak radosti, humora i inspiracije; pogoršanje sopstvenog zdravlja, preosetljivost, previše briga ili mogu da pretrpe novčane gubitke i upadnu u dugove tokom meseci maja, septembra i decembra. U tim mesecima osećaće da su ih napustili prijatelji i partneri biCe usamljeni, poyučeni, sumnjičavi, nepoverljivi i tvrdoglavi.

Razdoblja snage

Razdoblja snage za petice traju od 21. maja do 20. juna, kao i od 21, avgusta do 20 septembra.Ova su razdoblja korisna za započinjanje novih poslova, sklapanje novih ugovora ili dogovora, završavanje poslova i potragu za boljom kućom ili poslom.

Dobri datumi

Za petice su 5 14. i 23. svakog meseca dobri datumi, posebno ako padnu unutar njihovog povoljnog razdoblja.

Dobri dani

Sreda i petak su dobri dani za petice. Ako se poklope s datumima 5, 14. ili 23. u bilo kojem mcsecu, postaju još korisniji.

Preporučljive boje

Peticama se savetuje da se okruže svim nijansama zelene, tirkizne, svetlim nijansama smeđe, dim-sivom i belom bojom. Treba da nose odeću tih boja, da imaju takve jastuke i prekrivače, zavese, stolnjake, čaršave i tako dalje. Uz sebe -treba da nose maramicu u bilo kojoj nijansi zelene boje, sive ili bele; te boje gode njihovim očima. Uvek kad su nemirni mogu da umiju lice i ruke i da se obrišu tom maramicom radi osveženja i snage.

Prijatelji

Uz broj 5, koji im je najbolji prijatelj, i brojevi 1, 3 i 9 su prikladni brojevi za prijateljstvo.

Dobre godine u životu

Godine 5, 15, 24, 33, 42, 51, 63, 69. i 78. su dobre godine za petice.
Trideset peta godina posebno je važna za petice. One počinju da rade na sjajnoj karijeri u ranim godinama svog života i u dobu od tridcset pet godina u stanju su da se dobro skrase.

Više>>>  Sudbinski broj 5

Do doba od četrdeset devet godina dosežu vrhunac potencijala u materijalnom svetu; u to doba su na važnim i odgovornim položajima.