Duhovni broj

Duhovni utisak neke osobe snažno je vezan sa datumom rodjenjakao i vremenom i mestom rodjenja.Momenat rodjenja neke osobe astrolozi označavaju precizno natalnom kartom a numerolozi samo stvarnim datumom rodjenja.
Duhovni broj se veoma jednostavno izračunava sabiranjem brojeva sadržanih u datumu rodjenja,na primer ako je neko rodjen 14 juna,zbir brojeva 1+4=5 dakle duhovni broj te osobe je broj 5.

Duhovni broj neke osobe pokazuje kako ta osoba doživljava sebe.Ovaj broj ima uticaj na ukus po pitanju duhovni brojhrane,seksualni život ,prijateljstva,brak,odnos prema novcu,životne ambicije i želje.
Duhovni broj je broj sunčevog znaka i može se tumačiti astrološki prema uticaju vladajuće planete.
Uticaj planete na duh neke osobe jednostavno se može razumeti uz pomoć razumevanja duhovnog broja.Duhovni broj je aktivan čitavog života a posebno je bitan do 35.- 40. godine života.Posle ovih godina a zavisno od osobe sudbinski broj postaje sve moćniji i uticajniji,kod svakog čoveka dolazi do postepenih promena stavova ali to ne znači da duhovni broj u potpunosti gubi svoj uticaj,on ostaje da deluje do kraja života.
Na duhovni broj može delimično da se utiče promenom imena ,čkolovanjem i brakom.
Svaki numerolog mora da podje od činjenice da svaka osoba ima dva lika.Jedan je njeno mišljenje o samom sebi a drugi je mišljenje ljudi iz njenog okruženja.Ova dva mišljenja se veoma često dosta razlikuju.
Duhovni broj najviše prikazuje ono što neko misli o samom sebi a ono što njegovo okruženje misli o njemu prikazuje njegov sudbinski broj.

Izračunaj svoj broj i pogledaj osobine duhovnih brojeva od 1 do 9 u nav baru iznad.