9 u vezi s drugim brojevima

9 i 1
Jedinice pomazu i dobre su devetkama. Devetka je nemirna i sumnjičava, a jedinica samouverena i donosi ispravne odluke u pravo vreme. Jedinice mogu da pomognu devetkama u donošenju dobrih odluka. Oba broja su moćna, snažna i marljiva. Vrlo se dobro slazu. Devetka ima običaj da se žali i prigovara tudjim manama, a jedinica je iznad zavisti, zlobe i mržnje. Devetke imaju mnogo neprijatelja, dok su jedinice sa svima prijatelji. Kad su zajedno, jedinica marljivo radi zu devetku i oslobada je raznovrsnih slabosti. Zato je njihova prijateljska iii poslovna veza ili saradnja u politici korisna devetkama. Jedinice donose sreću devetkama i ženama broja 9 se savetuje da odaberu muškarca jedinicu za brak, prijatehstvo, romantičnu ili poslovnu vezu. Medjutim, muška devetka nije baš idealan bračni partner za zensku jedinicu.Iako su devetke jedinicama dobri učitelji i pomazu im u rastu i razvoju, jedinice ponekad poučavaju devetke. Devetkama se ne preporučuje broj 1 za datum važnih sastanaka, treba da ga izbegavaju i kao stalni kućni broj. Za kraći boravak, broj jedan može da bude veoma prijatan za sećanje.

9 i 2
Broj 9 i broj 2 su jedan drugome prijatelji. Devetke su muške, a dvojke ženske – vrlo dobro pristaju zajedno. Mars je užaren, a Mesec hladan. Ljudi Marsa se u društvu dvojki osećaju potpuni, posebno ako je devetka muškarac, a dvojka žena. Dvojke se isto tako osećaju jake i nadahnute u društvu devetki. Kombinacija devetki i dvojki je obostrano povoljna za prijateljstvo, romantičnu vezu, brak i poslovnu vezu. Medutim, devetke moraju marljivo da rade za dvojke, koje su nekako zavisne i sramežljive. Devetke mogu da izaberu 2 za privremeni kućni broj.

9 i 3
Trojka je jedan od najpovoljnijih brojeva za devetku. Devet – rezultat množenja dve trojke – jeste broj koji pruža izuzetne upravljačke i organizacijske sposobnosti. To je korisno trojkama. Trojke prihvataju autoritet devetki. Prisutnost trojki pruža devetkama psiholosku podrsku i unutrašnju snagu. Za uzvrat, devetke pomažu trojkama u rastu i razvoju. U poslovima trojke nikada neće gubiti sa devetkama, ali neće zaraditi mnogo novca. Devetkatna uvek koriste trojke koje im donose nadahnuće i radost i u čijem društvu se razvedre, lakše usredsrede i manje sumnjaju. Devetkama se zato savetuje da biraju trojke za sve vrste veza, bilo prijateljstvo, romantičnu vezu, brak, posao ili datume za važne sastanke ili kućni broj.

9 i 4
Devetke i četvorke su jedne drugima ncprijatelji. Ali, kao suprotnosti se i privlače. Obe su marljivi radnici i kad se jedna drugoj približe razvijaju se velike količine encrgije. Cetvorka dobija priliku da se proširi, a devetki se razvijaju kreativne sposobnosti. Devetke su uvek upletene u društvene događaje, dok su četvorke po prirodi manje društvene; devetke čine četvorke društvenijima. Četvorke teraju devetke na veću aktivnost, a devetke pomažu četvorkama da razviju jaku snagu volje. Jedne drugima su od pomoći kada sarađuju u opštekorisnom radu. Četvorke često oponiraju, devetkama je oponiranje blisko, a ovo oponiranje je zdravo za devetke. Devetke vole da maštaju, a četvorke žive u krutoj stvarnosti; ne mogu da budu zajedno duže vreme. Devetkama se savetuje da izbegavaju četvorke u dugotrajnim prijateljstvima, poslovnim vezama ili braku, iako mogu sa njima da imaju potajne veze. Devetke treba da izbegavaju 4 kao datum sastanaka ili kućni broj.

9 i 5
Broj 9 i broj 5 imaju neobičan odnos. Devetka je neprijatelj petici, a petica je prema devetki neutralna. Kada se nađu zajedno razviće se dobra energija. Petice uvek pomažu devetkama, ali one nisu peticama naročito impresionirane. Kako su petice brze i nemirne kao živo srebro, nisu dobri životni partneri za devetke. U poslu petice nisu dobre za devetke, iako su devetke peticama korisne. Devetke moraju više da rade, a manje zaraduju. U prijateljstvu, petice su povoljne za devetke i žele im dobro. Kad su obostrano zainteresovani za isti projekat, to se pokazuje kao dobra kombinacija. Na polju umetnosti i muzike mogu da budu dobri saradnici i da se medusobno pomažu. Medutim, u pravom prijateljstvu pctice su nekako hladne prema devetkama. Zato se devetkama savetuje da ne biraju 5 za datume sastanaka iii kućni broj.

9 i 6
Mars i Venera su medjusobno neutralni, ali su šestice i devetke najbolji prijatelji i medusobno se privlače. Mars je pravi muškarac, a Venera je ženske naravi. Ova dva broja se upotpunjuju. Njihova veza je dugotrajna i mogu da rade zajedno na praktično svim područjima. U muzici i drugim umetnostima vrlo dobro rade zajedno, jer su i jedni i drugi dobri kritičari umetnosti. U politici šestica podrzava devetku. Oba broja interesuje materijaino blagostanje i dostignuće. Uz to su i pošteni u finansijskim pitanjima i medjusobnim poslovima. Kao poslovni partner šestica će štititi intcrese devetke, a devetka će joj pomagati u poslu i praktičnim i stvaralačkim idejama. Devetke mogu da biraju šestice za sve vrste veza – brak, prijateljstvo, romantičnu i poslovnu vezu. U braku će biti dobro kad je muškarac devetka, a žena šestica. Devetke mogu da izaberu 6 za datume važnih sastanaka i kućni broj.

9 i 7

Devetke i sedmice Mars i Ketu su neprijatelji, jer su obe štetne planete. Mars je jači. Kada se približe, sedmica razvije strahovitu moć i izvlači snagu iz devetke. Sedmice gube ličnost u prisutnosti devetki; ponašaju se kao dobri prijatelji i pomagači. Sedmice i prirodno privlače devetke koje im svojom praktičnom mudrošću pomažu u njihovim sanjarijama. Kako je sedmica učitelj misticizma, a devetku zanimaju mistična i okultna saznanja, oni su jedni drugima korisni. Sedmica brojevima koji su s njom u vezi donosi sreću, porašće društveni ugled devetke koja saraduje s njom. Sedmica nije dobar poslovni partner. U braku, muškarci sedmice neće biti dobri supruzi ženskim devetkama, dok su ženske sedmice dobre i verne supruge muškim devetkama. U romantičnoj vezi i muške i ženske devetke mogu uspeti sa sedmicama. Devetkama se ne savetuje broj sedam za datume sastanaka i stalni kućni broj. Ako devetke budu živele u kući broj 7 izgubiće svoj privatni život, jer je aktivna i staino je posećuju duhovni tragaoci, sveci, umetnici, mistici i slavni ljudi.

9 i 8
Devetke i osmice Saturn je u prijateljstvu neutralan prema Marsu, dok je Mars njemu neprijatelj. Osmice, pod uticajem Saturna, krše zakone; a devetke, pod uticajem Marsa, štite zakone. Njihova prijateljska veza ne traje dugo, iako se osmica pokazuje kao srećna za devetku i donosi joj finansijsku korist. Devetke moraju da izbegavaju zajedničke poduhvate s osmicama ako se radi o dugotrajnim poslovima. U kratkotrajnim poslovima devetke imaju koristi od osmica. Devetkama se uopšte savetuje da ne ulaze u brak s osmicama; ako je neizbežno, žena devetka može da se uda za muškarca osmicu, ali obrnuto nikad nije dobro. Osmica može devetki da bude dobar učenik, i samo u takvoj vezi devetka ima koristi od osmice. Devetke treba da izbegavaju 8 za datume sastanaka i kućni broj.

9 i 9
Isti brojevi obično nisu idealni za prijateljstvo, brak i romantične veze; ali oni mogu ostati u dugotrajnoj vezi koju samo povremeno potresu odvajanje i svadje. Dodaje li se 9 broju 9 ostaje 9 – ni manje, ni više – ali devet je ipak dobar broj za devetku, premda ne nadahnjuju naročito jedno drugo. Kada se u nekom opštem cilju udruže, dve duhovne devetke mogu da izazovu revoluciju. Ako su prijatelji, prijateljstvo će dugo trajati, ali će se stalno svadjati. Dve devetke mogu da budu u romantičnoj vezi. Devetke mogu da biraju 9 za datume sastanaka i kućni broj.