Numerologija broj 1

Numerologija broja 1
Sunce je vladajuca planeta za ljude rodene na 1., 10., 19. ili 28. dan u bilo kojem mesecu. ili čiji broj sudbine ili imena daje 1.

Osobine Sunca o kojima je ovde reč su najvidljivije kod ljudi čiji je duhovni broj 1. Sunce je otac našeg solarnog sistenia oko kojeg se vrte sve naše planete.

Svi oblici života u Sunčevom sistemu zavise od Sunca, zbog životne snage. Sve plancte u konjunkciji sa Suncem gube snagu; svaka planeta koja dodje preblizu Suncu postaje retrogradna. Kralj Sunčevog sistema, Sunce sledi zakone sadržane u energetskim česticama, kosmički zakon.

Sunce, poznato po pravilnosti svog kretanja, okrene se oko sopstvene ose svakih dvadeset pet dana.

Prema hinduističkim zapisima, Sunce je prebivalište predaka, zapravo prvo od osam vasusa (prebivališta svesnosti).

Sunčevo telo je osvetljena, blistava masa, vidIjiva golim okom; njegova svesnost predstavljena je pomoću kshatliya (ratničkog kralja) u kočiji koju vuče sedam konja (koji prcdstavljaju sedam zraka svetlosti).

Njegova kočija ravnomerno se kreće na jedinom točku. Sunce daje samouverenu, samostalnu, duhovitu i ponosnu prirodu.

Sunce predstavlja pročišcavajuču mušku energiju. U vezi sa Vishnom, Gospodarom zaštite, Sunce ima postojanu i nesebičnu prirodu, koja je snažna, čvrsta, autoritativna, kraljevska i časna. Ono je gospodar Istoka. Mesec, Mars i Jupiter su prijatelji Sunca. Saturn, Venera, Rahu i Ketu (severna i južna poluplaneta Meseca) su mu neprijatelji. Merkur je u odnosu na Sunce neutralan.

Prema astrolozima, Sunce svakog meseca prolazi kroz dvanaest zodijačkih znakova. Ono je u egzaltaciji na svom vrhuncu u Biku; ova snaga postupno opada, dok Sunce prolazi Devicu. Od Vage nadalje, energija počinje da pada i najslabija je kad Sunce dosegne zodijaćki znak Riba. Od tada ona ponovno raste do svog vrhunca u Biku. Vlada zodijačkim znakom Lava.

Sunce utiče na pamet – čini svoje podanike muževnim, autoritativnim, grubim, jakim, duhovitim, ekstrovertnim, korisnim za prijatelje i okrutnim prema neprijateljima.

Kod čoveka pod uticajem Sunca gornji deo tela je razvijeniji od donjeg, kao kod lava. Oni postaju slavni i dosežu najviše položaje u poslu kojim se bave. Ovi ljudi imaju narav kojom dominira žuč. Sunce vlada desnim okom, desnom nozdrvom, desnom stranom tela i levom moždanom hemisferom.

Duhovni broj 1
Sudbinski broj 1
Broj imena 1
1 u ljubavnim vezama sa drugim brojevima