Numerologija broj 5

Numerologija broj 5
Merkur je vladajuća planeta za ljude rođene na 5, 14, ili 23. dan u bilo kojem mesecu, ili čiji broj sudbine ili imena daje 5. Osobine Merkura o kojima je ovde reč najvidljivije su kod ljudi čiji je duhovni broj 5. Merkur, najmanja planeta našeg Sunčevog sistema, poznat je po svojoj vezi s brzim odgovorima, po promenljivoj naravi, spremnim dosetkama i uznemirenosti.Od njega zavisi disajni sistem, živčani sistem, govor, obrazovanje i inteligencija. Srednjeg je roda i smatra se hladnom i vlažnom planetom. U hinduističkom sistemu njegov element je Zemlja, a po naravi je trgovac. Zbog te svoje naravi trgovca ulazi u rizike i kocka se – (on je planeta) krajnosti. U jednu ruku, pripadnici kojima dominira Merkur vole fizičku udobnost i misle samo na novac, a u drugu ruku im nije nimalo stalo ni do novca niti do udobnosti. Iako se Merkur smatra korisnom i povoljnom planetom, svoje pripadnike čini sumnjičavim, ozbiljnim, lukavim i ponekad varalicama. Podanici Merkura su duhoviti i vole humor i zabavu. Oni upravljaju, mudri su, osetljivi, privlačni i vole putovanja i pustolovine. Rodjeni su govornici, iako stvarima pristupaju naučno. Vole i lepe umetnosti, lepo govore, sumnjičavi su, krhki i meka srca. Lako će ih privući izučavanje astrologije, čitanja sa dlana, fiziognomije, grafologije i psihologije, jer žele da upoznaju sebe i druge ljude na najbolji mogući način. Imaju materijalističku, racionalnu, analitičku i kritičku narav i vole moderne ideje. Merkur, planeta mešane naravi ima podvojenu prirodu. Ona prisiljava svoje pripadnike da istovremeno budu i za i protiv. Oni su učeni i školovani ljudi koji vole društvo istih takvih ljudi. Merkur je jedina planeta koja je uzlazna u sopstvenim znaku. Merkur je prijatelj Suncu, Veneri, Rahuu i Ketuu. Saturn, Mars i Jupiter su u prijateljstvu prema njemu neutralni. Merkur oseća neprijateljstvo prema Mesecu, ali taj osećaj nije obostran.

Duhovni broj 5
5 u vezi s drugim brojevima