Složeni brojevi 20-31

BROJ 20
Dvojka kombinovana sa 0 čini 20, broj nemira. Dvojke su uglavnom nemirne, nervozne, zavisne i brzo se predomišljaju. Nula dodaje odgovornosti koje će umarati ove dvojke. One su nežne i osećajne kao i ostale dvojke, ali su uslužnije, ljubaznije i brižljivije. Ipak ih dovoljno ne nagraduju za njihove napore i ljubaznu brigu. Doživljavaju nepotrebna odlaganja svojih planova i pate od zabrinutosti i gadenja. Njihov bračni život nije naročito uspešan, a zanemaruju članove porodice i rodbinu. Radi smirivanja uma i postizanja uspeha, savetuje im se da razviju interesovanje za duhovno područje.

BROJ 21
Iako su ljudi rođeni 21. duhovne trojke, drukčiji su od ostalih trojki. Kombinacija 2 i 1 ovde je drukčija od one kod broja 12. Dvadeset jedan pripada nizu broja 20 i zato na njega vise utiče broj 2, uprkos tome što brojem 21 vlada Jupiter. Dvojka donosi plemenitost, a jedinica mogućnost da se uspe u životu. Društveniji su od ostalih trojki, postaju popularni u svakom krugu i među pripadnicima suprotnog pola. Upuštaju se u veze češće od ostalih trojki i sposobni su da prevladaju teškoće i uspešno se postave u službi ili poslu. S brojem 2 mogu da rade kao arbitri i diplomati, a sa 1 su sposobni da uspeju i napreduju. U ovoj kombinaciji jedinica pomaže dvojki. Ako ovi ljudi budu malo strpljiviji, imaće sreće i postići stalan napredak.


BROJ 23

Ova kombinacija Meseca i Jupitera smatra se brojem uspeha. Ljudi rođeni 23. u bilo kojem mesecu su petice i njima vlada Merkur koji ih čini pametnim, marljivim, dobro informisanim i zainteresovanim da o svemu uče. Imaju dobre prilike za uspeh u sopstvenoj struci i postizanje popularnosti. Pomažu im pripadnici suprotnog pola, kao i službene osobe i drugi ljudi na položajima. Iako su pomalo svojeglavi, nagli i vole da rizikuju, ljudi ih vole i oni postižu uspeh u zivotu. Žive u bogatstvu i promovišu nove ideje. Stiču ime i slavu, ističu se u zajednicama i poznati su po veseloj naravi.

BROJ 24
Kao kombinacija dvaju krajnosti, Meseca i Rahua, broj 24 smatra se srećnim brojem, jer 2 i 4 čine 6, a šestica je srećan broj. Venera vlada brojem 6, a kad se 6 dobija od kombinacije 2 i 4, na osobu će uticati i 2 i 4, a ponašaće se kao šestica. Upravo ovakav broj 6 je srećan i stoga što su 2 i 4 u skladnom odnosu. Iako čovek roden 24. ima osobine duhovne šestice i smatra se šesticom, drukčiji je od onih rodenih 15. ili 6. u bilo kojem mesecu. Četiri je broj poteškoča i promene, a dva je broj promene. Zato život ljudi rodenih 24. prolazi česte promene. Zbog uticaja dvojke oni su ozbiljni i od pomoći drugima, dok ih četvorka čini jakim i upornim. Poverljivi su i znaju da čuvaju tudje tajne. Imaju koristi od pripadnika suprotnog pola, ali trpe i slomove koji nastaju zbog izdaje. Plemeniti su i od pomoći. Ako su im sudbinski broj i broj imena u skladu sa duhovnim brojem mogu da uživaju u normalnom porodičnom životu.

BROJ 25
Dvojke i petice nisu dobra kombinacija; odnos Meseca i Merkura je neobičan. Mesec je neutralan u odnosu na Merkur, a Merkur je neprijatelj Mesecu. Ovaj neobičan odnos stvara samooptužujuću narav. Brojem 25, koji čini 7, vlada Ketu. Iako je 7 broj koji drugima donosi sreću, duhovne sedmice jako pate u ranim godinama života. Brojevi 2 i 5 daju im nestalnu narav. Takve okolnosti stvara Ketu, planeta dvosmislenosti. Ljudi rodeni 25. u bilo kojem mesecu skloniji su sanjarenju, maštanju, umetnosti, a i ćudljiviji su i naklonjeniji filozofiji od ostalih sedmica. Pokušavaju da shvate tajne prirode. Razvijaju sopstvenu metodologiju i osnivaju religiozne institucije. Iskustvo i saznanja prikupljaju kroz sopstvene greške i napokon se skrase. Polako i postupno dolaze na siguran položaj uz pomoć svojih prijatelja, rodbine i saradnika. Ljudi rodeni na ovaj dan izgledaju kao filozofi. Uglavnom su ponosni na svoju umetničku nadarenost i uspehe koje su postigli uz velike napore. Nemaju sreće u ljubavnim vezama, ali imaju finansijske dobitke u braku. Savetuje im se izbegavanje riskantnih pothvata.

BROJ 26
Ova kombinacija brojeva 2 i 6, Meseca i Venere čini ljude rodjene toga dana sklonim zavisnosti od pripadnika suprotnog pola. Dvojka je broj koji zavisi od drugih, a takva je i šestica. Ljudi rođeni 26. u bilo kojem mesecu su duhovne osmice. Njima vlada Saturn, a ljudi ih smatraju fatalistima i materijalistima. Moraju da se suoče s mnogim teškoćama i protivljenjima u svom životu, posebno u ranim godinama. I dvojke i šestice privlače pripadnike suprotnog pola. Ta privlačnost je glavni uzrok problema i nesreće u životu ovih osmica. Broju dvadeset šest savetuje se oprez pri izboru bračnog partnera. Brakovi s ljudima rođenim 8. ili 17. bolji su od brakova sa drugim brojevima. Iako su hedonisti, posle venčanja se smiruju, postaju vrlo ozbiljni i prekidaju stare veze. Ako ljudi broja 26 stupe u brak s bilo kojim brojem osim jedinice, trojke, šestice i osmice, patiće i eventualno napustiti porodični zivot. Oni rođeni 26. uspevaju i postižu najviše položaje u kasnijem dobu života. Vrlo su marljivi i tvrdoglavi. Muškarci su osvetoljubivi i okrutni kada su u neprijateljstvu prema drugim brojevima.

BROJ 27
Broj 27 je kombinacija dvaju jakih suprotnosti, 2 i 7, Meseca i Ketua. Ovo ljudima rođenim 27. daje inicijativu i neiscrpnu snagu. Brojevi 2 i 7 jednako su zavisni od drugih brojeva. Ako ljudi rodeni 27. uspeju da se osamostale, to jest, razviju slobodnu volju i nezavisnu narav, sve poslove će obavljati uspešno, jer su oba broja dobra za planiranje. Mogu da sačine dobre planove koji će im pomagati u poslovima i porodičnim stvarima. Kako je zbir 2 i 7 devetka, brojem 27 vlada Mars, koji ljude rodene toga datuma čini snažnim, strogim i autoritativnim. Ostvariće svaki svoj projekat na dobro isplaniran način i u svemu uspeti. Oni su ljubazni ljudi, odani svojoj porodici ili ustanovi kojoj pripadaju. I dvojka i sedmica su osećajni i intuitivni brojevi. Ako ovi ljudi razviju staloženost mogu da postanu vrlo uspešni na materijalnom polju.

BROJ 28
Kao kombinacija energija Mescca i Saturna , 28 je broj napora. Ljudi rođeni na ovaj dan moraju da se suočavaju sa mnogim preprekama i protivljenjima. Ali, kako je zbir 2 i 8 jedinica, tako brojem 28 vlada Sunce, pa je broj srećan i donosi uspeh. Ovaj uspeh dolazi ljudima rođenim 28. nakon što se suoče s preprekama i nadvladaju protivljenje. Ljudi rodeni 28. su iskusniji, plemenitiji i manje autoritativni, strogi i zahtevni od ostalih jedinica. Sposobniji su da služe i primaju više tudje pomoći i saradnje od drugih jedinica. To će proširiti njihov krug poznanika i prijatelja. Duhovni brojevi 2 i 8 jednako su uslužni, tvrdoglavi i dobri su i čvrsti borci. Kombinacija 2 i 8 u 28 čini ljude ranjivijim i uspešnijim borcima. Oni vode bitku u kojoj se brane prava potlačenih i postaju dobri političari i politički heroji. Ostavljaju traga u istoriji. Uticaj dvojke čini ih sklonim filozofiji, dok ih uticaj osmice čini zainteresovanim za materijalni napredak i modernizaciju. Stvaraju jedinstven način kombinovanja napretka i modernizacije sa duhovnim razvojem, a u svojim stavovima su temeljni.

BROJ 29
Pretpostavlja se da kombinacija energija Meseca i Marsa donosi u osnovi nesigurnost i neizvesnost u životu. Kako je 29 kombinacija 2 i 9, čiji je zbir 2, tako je broj 29 dvojka i zato na njega Mesec jače deluje. Na materijalnom planu, ljudi rodeni 29. postižu uspeh i zauzimaju visoke položaje. Medjutim, njihov lični život, što se posebno odnosi na brak, nije zadovoljavajući. Promenljiva narav dvojke i sentimentalnost devetke dominiraju u njihovom životu. Sa dobrim sudbinskim brojem i skladnim brojem imena, broj 29 će moći da odabere dobre poslovne i životne partnere. Uz njihovu pomoć i saradnju, moći će da napreduje. No, ako sudbinski broj i broj imena nisu u skladu, čovek će se uplesti u pogrešne stvari i neće voditi etički, odnosno moralni život. Iako broj 29 dospeva na visok položaj na svom polju rada, oseća se nesiguran i usamljen. Uticaj Marsa donosi mu nemir i sumnje. Muškarci rodjeni tog datuma moraju posebno da paze pri izboru životnog partnera, jer su žene glavni uzrok problema i žalosti u njihovom životu. Žene rođene tog datuma moraju da poste u ponedeljak ili četvrtak ako žele da sretnu zgodnog i prikladnog partnera. Treba da pokušaju da razumeju osećanja svojih životnih partnera i da ne misle samo na sopstvene osećajne uspone i padove. Uglavnom su svi ljudi rodeni 29. ljubazni i srdačni. U stanju su da privuku ljude visokih estetskih osećaja, a pretpostavljeni ih poštuju. Savetuje im se da izbegavaju uzbuđenost i razdražIjivost; treba da slede neku duhovnu disciplinu i da razviju pravu veru u Boga. Treba da pokušaju da stvore sebi porodičnu atmosferu. Muškarci rođeni tog dana treba da budu prijateljskiji i tolerantniji prema svojoj porodici i rodbini, jer im je potrebna njihova saradnja i pomoć. Ne bi smeli da odlažu sklapanje braka i trebalo bi da se venčaju rano u životu; kasni brak donosi im nesreću i duševne probleme.

BROJ 30
Duhovne trojke rođene 30. imaju nešto manje sreće od drugih ljudi duhovne trojke, zbog veze s nulom. Ne možemo reći da nemaju sreće, ali nula ipak usporava njihov napredak i smanjuje broj njihovih prijatelja. Kako su trojke marljive, ljudi rođeni 30. su sposobni da žive udobno i zarade dovoljno novca bez mnogo muke. Poput ostalih trojki i oni su društveni i univerzalni pomagači, ali im pripadnici drugog pola mnogo jače utiču na život. Stalno su zaposleni i ne zaradjuju na samo jedan način. Ponekad istovremeno započnu toliko projekata da moraju mnoge stvari da ostave nedovršene. Uticaj nule čini da gube snagu i ostavljaju nedovršene poslove. Pošto njima vlada Jupiter (3), oni su mislioci; koriste više duševne energije od ostalih trojki. Zato što u svojim ranim godinama moraju mnogo da se naprežu, stvaraju poseban pogled na stvari i oblikuju sopstvenu filozofiju. Nisu ograničeni religijama u kojima su se rodili i vremenom se jače zbliže s drugim religijama i filozofijama. Kako su po prirodi kritični, ismejavaju sve religije, uključujući i sopstvenu, zastupajući sveopštu ljubav i bratstvo. u ličnom životu slede sopstvene načine i metode koji su uvreženi u tradiciju u kojoj su rođeni. Ako su im sudbinski broj i broj imena u skladu, primaće pomoć i saradnju i isticaće se. Imaju koristi od društvenih organizacija i organizacija kojima mogu da posluže svojom kreativnom snagom i talentom. Savetuje im se da ne budu sebični i da se pridružuju institucijama i organizacijama koje rade za dobro čovečanstva.

BROJ 31
Trideset jedan je kombinacija brojeva 3 (Jupiter) i 1 (Sunce). Trojka je dobar broj, a jedinica je izdvojena i isto tako je dobar broj. Međutim, kombinaci-ja ovih dvaju brojeva nije naročito korisna za ljude rođene 31. u bilo kojem mesecu, jer je zbir 4, kojim vlada Rahu, štetna poluplaneta. Ovo ljude rodene 31. čini nesigurnim i usamljenim. Prijatclji i saradnici ih ne razumeju. Kako im nedostaje prijateljska i inspirativna atmosfera, oni će se usamIjivati, biti manje društveni, manje popularni, a ponekad će se i pridruživati buntovnim grupama nasilnika. Postaju tvrdoglavi, poverljivi i zapovedni. Nameću svoje ideje drugima. Prisutnost broja tri čini ih pomalo sebičnim, a jedinica ih čini autoritativnim. Broj jedan daje im i osobine predvodnika.Iako su duhovne trojke i duhovne jedinice radosne, društvene i ekstrovertne, ljudi rođeni trideset prvog su sramezijivi i manje društveni, iako marljivi. Moraju strašno da se naprežu kako bi se istakli u društvu. Vole moderne ideje i bune se protiv starih vrednosti. Vole pravdu, ali ne primenjuju pravedna sredstva da bi je dostigli.Vole da se suprotstavljaju popularnim idejama i da zastupaju nepopularne. Ako ih interesuje politika, pridružićc se opoziciji.