Sudbinski broj 9

Sudbinski broj 9
Broj 9 je bolji kao sudbinski broj nego kao duhovni. Duhovne devetke su razdražIjive, ljute i svadljive. Sudbinskim devetkama vlada njihov duhovni broj. Ako je skladan, oni će lako prevladati svoj bes i nedostatke i odustati od naprasitog i svadljivog ponašanja. U nedostatku pogodnog duhovnog broja, sudbinske devetke moraju da odaberu pogodan broj imena, jer to ima jak uticaj na duh. Vežbanje neke od religioznih disciplina isto tako može pomoći u prevladavanju ovih nedostataka. Oni se razvijaju duhovno i duševno kroz životne nedaće, shvataju značenje kosmičke ljubavi i znaju da cene istinsku mudrost. Ako za cilj postave postizanje savršenstva duhovnog života, uspeće u tome i postići poznavanje i uma i materije. Dokazuju se kao odlični učitelji. Ne veruju slepo u stvari koje pročitaju u spisima ili čuju od duhovnih učitelja, već tome dodaju praktično iskustvo, što njihovim učenicima omogućava da postanu istinski duhovni. Iako se duhovne devetke sreću s teškoćama i sukobljavaju s roditeljima i braćom u detinjstvu, kasnije ih zavole i njihove plemenite osobine su prilično dobro prihvaćene i cenjene. Njihova je sudbina da budu stalno zaposleni. Nemirni su kad se odmaraju ili se od njih traži da se odmore. Zanima ih sve što ulepšava život, vole pustolovine i romantiku i veruju da je svrha života uživanje i zajedničko nadahnuće. Zanima ih uzvišeniji i profinjeniji način života. Umeju da prepoznaju istinu, jer imaju dobru intuiciju i pokušavaju da odaberu prava sredstva da bi je dosegli. Slede teške discipline, koje ili sami izmisle ili sebi zadaju da urone još dublje u istinu. Sudbinske devetke nisu snobovi, osećaju jedinstvo sa svim živim bićima i vide božansku iskru u svemu. Oni su zaštitnici ljudskosti u celini i svilt oblika života. Zanimaju ih veštine isceljivanja i ekologija, uz interesovanje za muziku, pevanje i lepe umetnosti. Poslednji u nizu glavnih celih brojeva, 9, jeste broj potpunosti duše (svesnosti) i smatra se i mističnim. Imati sudbinski broj devet znači biti na kraju ciklusa života i smrti (rodenja i ponovnog rođenja). Ako ovi ljudi to shvate ranije u životu (sudbinski broj obično počne da deluje tek posle trideset pete godine) mogu da postignu svoje ciljeve. To postižu prolazeći kroz karme svojih prošlih života i izbegavanjem novih karmi, koje se stvaraju željom za senzualriim zadovoljstvima. Mogu da postanu prosvetljeni i odu stazom bez povratka. Sudbinska devetka čini ljude sklonim duhovnom, nežnim i skromnim. Njihova nasilna priroda nalazi oduška u raspravama, javnim govorima i bavljenju teškim disciplinama i samodisciplini. To im daje jedinstvo uma i veru pravih svetaca; daje im izdržljivost i sportski duh. Oni koji ne naginju duhovnom izraziće svoju nasilnu prirodu u politici ili na poslu, kroz civilizovanije oblike svadja i rasprava. Sudbinske devetke moraju jako da se naprežu zbog svoje sumnjičave naravi, negativnih stavova i izmišljenih problema.